Fysiotherapie is een therapievorm die zich richt op problemen in het bewegingsapparaat. Samen met de patiënt zullen we het probleem in kaart brengen door middel van een anamnese. Na de anamnese gebruikt de fysiotherapeut zijn kennis en kunde om het probleem in kaart te brengen.

Hieraan gevolgd zal er samen met de cliënt een plan gemaakt worden voor de mogelijke behandelingen. dit kan bestaan uit manuele interventies van de therapeut of het samen opstellen van oefeningen welke zelfstandig of onder supervisie uitgevoerd kunnen worden.

Afspraak maken